Jan Paweł II - Wystawa Totus TuusTotus Tuus stanowi wyraz skromnego hołdu , okazanego Ojcu Świętemu poprzez fotografię pielgrzyma – fotografa.To moje szczególne podziękowanie za Ojcowski przekaz wiary , nadziei i miłości – miłości do każdego człowieka , szczególnie do człowieka pokrzywdzonego i cierpiącego . Pragnąłbym , aby moje autorskie dzieło nieustannie przypominało Osobę i naukę Jana Pawła II . To nasz Polaków bezwzględny obowiązek uczynić tradycją propagowanie pamięci o Osobie i Dziele naszego Papieża . Dopiero teraz po Jego śmierci tak wielką odczuwamy Jego miłość , o której tak wiele mówił i tak wiele tej miłości dawał każdemu z nas , ciągle powtarzając , że jest najważniejsza w naszym życiu bo bez niej świat nic jest wart . Dlatego dedykuję tą wystawę dzieciom i młodzieży szczególnie , aby czerpali ze skarbnicy Dzieła papieskiego wszystko to , co uchroni ich od zła , aby niejednokrotnie zagubieni w obecnej rzeczywistości odnależli w Nim drogę radosną , piękną i pełną nadziei w przyszłość .  

                             Andrzej Winiarz

        Zapraszam do kontaktu i pytań:
                 Wyślij wiadomość
 ZAPRASZAM
na wystawę TOTUS TUUS - Luty 2019 r.
Kościół p.w. Św. Jana Nepomucena w Rakoszycach gmina Środa Śląska
40 ROCZNICA WYBORU JANA PAWŁA II NA STOLICĘ PIOTROWĄ,- Kliknij